Học ngành ngôn ngữ Trung Quốc ra trường làm gì ?

 

 

Sau tiếng Anh, tiếng nói đa dạng để giao du ở khu vực Châu Á là tiếng Trung Quốc. trung bình mỗi năm, những tổ chức cần tuyển hơn 3000 cần lao và nhu cầu nhân sự ngành này ko có xu hướng giảm trong phổ thông năm tới. Sinh viên theo học lĩnh vực ngôn ngữ Trung Quốc, sau khi hoàn tất xong chương trình huấn luyện mang thể cáng đáng những công tác sau đây: Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan; Chuyên viên Marketing, công ty sự kiện, đàm phán thương nghiệp, văn phòng trong những công ty, công ty có dùng tiếng Hán; chỉ dẫn viên du hý, chuyên viên tại  

Đối với trình độ đại học, sinh viên học ngành ngôn ngữ Trung Quốc được huấn luyện những môn học chuyên ngành nghề điển hình như: Ngữ pháp tiếng Trung, giao thiệp tiếng Trung, Đọc hiểu tiếng Trung, Hán tự, Khẩu ngữ, Kỹ năng biên dịch, Kỹ năng thông ngôn, Địa lý nhân văn Trung Quốc, Nhập môn văn hóa Trung Quốc, Tiếng Trung du hý – khách sạn, Tiếng Trung thương mại, Tiếng Trung văn phòng,…

Theo học ngành ngôn ngữ Trung Quốc, sinh viên được huấn luyện các tri thức nền tảng, chuyên sâu về ngôn ngữ – văn hóa Trung Quốc để tiêu dùng thuần thục bốn kỹ năng nghe đề cập đọc viết tiếng Trung. cùng lúc Cả nhà được trang bị kiến thức bổ trợ về kinh tế, thương nghiệp, nhà băng du hý, quan hệ quốc tế,… và kỹ năng phiên dịch để khiến cho việc phải chăng trong môi trường tiêu dùng tiếng Trung. bên cạnh đó, sinh viên còn được thiết bị các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, làm cho việc đội ngũ,… nhằm thuận lợi thích nghi trong những doanh nghiệp đa đất nước.

Học ngành ngôn ngữ Trung Quốc ra trường làm gì ?

Sau tiếng Anh, tiếng nói đa dạng để giao du ở khu vực Châu Á là tiếng Trung Quốc. trung bình mỗi năm, những tổ chức cần tuyển hơn 3000 cần lao và nhu cầu nhân sự ngành này ko có xu hướng giảm trong phổ thông năm tới. Sinh viên theo học lĩnh vực ngôn ngữ Trung Quốc, sau khi hoàn tất xong chương trình huấn luyện mang thể cáng đáng những công tác sau đây: Biên dịch viên, phiên dịch viên tiếng trung trong các tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan; Chuyên viên Marketing, công ty sự kiện, đàm phán thương nghiệp, văn phòng trong những công ty, công ty có dùng tiếng Hán; chỉ dẫn viên du hý, chuyên viên tại

các đơn vị du hý, nhà hàng, khách sạn quốc tế; Giảng dạy tiếng Hán và văn hóa Trung Quốc tại trường Đại học, Cao đẳng,…

>>http://daodich.blogspot.com/2018/11/phien-dich-vien-tieng-trung-chuyen.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *